Hlavný obrázok

Tadalista Super Active 20mg

Generikum Cialis

Počet kusov v balení10
VýrobcaSunrise
Nedostupné

Účinky a vlastnosti - Tadalista Super Active 20mg

Účinné látky:
Tadalista Super Active obsahuje 20mg tadalafil (tadalafil).

Dávkovanie:
Odporúčaná počiatočná dávka je 20mg pred sexuálnou aktivitou. Pilulka sa užíva celá a zapíja sa malým množstvom vody. Tadalista Super Active sa môže užívať bez ohľadu na príjem potravy. Tadalista Super Active môžete užiť od 30- 60 minút pred sexuálnou aktivitou. Tadalista Super Active môže účinkovať až 36 hodín po požití. Je dôležité si uvedomiť, že Tadalista Super Active nepôsobí bez sexuálneho dráždenia. S vašou partnerkou sa musíte venovať predohre práve tak, ako keby ste neužívali liek na liečbu erektilnej dysfunkcie. Tadalista Super Active nesmiete užívať viac ako raz denne.

Tadalista Super Active 20mg nesmiete užívať:
- ak trpíte vážnym srdcovým ochorením alebo ste nedávno prekonali infarkt

- Ak ste nedávno prekonali mŕtvicu

- Ak máte nízky krvný tlak alebo neliečený vysoký krvný tlak

- Ak ste alergický (precitlivený) na tadalafil alebo iné látky nachádzajúce sa v prípravku Tadalista Super Active (uvedené na začiatku tejto písomnej informácie pre používateľov).

- Ak užívate organický nitrát v akejkoľvek forme alebo látky vedúce k tvorbe oxidu dusnatého, napr. Amylnitrit ide o skupinu liekov ( "nitráty"), ktorá sa používa v liečbe angina pectoris ( "bolesť na hrudníku"); ukázalo sa, že Tadalista Super Active zosilňuje účinky týchto liekov; ak užívate nitrát v akejkoľvek forme alebo si tým nie ste istí, porozprávajte sa s vaším lekárom

- Ak trpíte kosáčikovitou anémiou (porucha červených krviniek), mnohopočetným myelómom (rakovina kostnej drene), leukémiou (rakovina krvi) alebo deformáciu penisu

- Ak máte závažnú poruchu pečene alebo obličiek

Pri užívaní prípravku Tadalista Super Active je potrebná opatrnosť: Pohlavná aktivita predstavuje pre pacientov so srdcovým ochorením riziko, pretože zvyšuje záťaž srdca. Ak máte problémy so srdcom, je potrebné, aby ste na to vášho lekára. Tadalista Super Active nemusí byť pre vás vhodný z nasledujúcich príčin. Ak sa vás niektorá z týchto príčin týka, pred užívaním lieku sa porozprávajte s vaším lekárom.

Užívanie iných liekov:
Všeobecne musíte vášmu lekárovi vždy oznámiť, že užívate nejaký liek, resp. že ste nedávno užívali akýkoľvek liek vrátane liekov dostupných bez lekárskeho predpisu, pretože lieky užívané súčasne sa môžu navzájom ovplyvňovať. To je dôležité najmä vtedy, ak užívate nitráty, pretože pri liečbe týmito liekmi Tadalista Super Active nesmiete užívať. Tiež neužívajte Tadalista Super Active spoločne s inými liekmi, na ktoré vás lekár upozorní. Tadalista Super Active sa nesmie užívať v kombinácii s inými liekmi na liečbu erektilnej dysfunkcie.
 
Nežiaduce účinky:
Podobne ako všetky lieky aj Tadalista Super Active môže mať nežiaduce účinky. Tieto účinky sú zvyčajne mierne až stredne ťažkej povahy. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patria bolesti hlavy a porucha trávenia. Medzi menej časté nežiaduce účinky patria bolesti chrbta, bolesti svalov, opuch nosovej sliznice, začervenanie tváre a závraty. Medzi zriedkavé vedľajšie účinky patria opuchy viečok, bolesť očí a prekrvenie spojoviek (červené oči). Ak spozorujete z týchto nežiaducich účinkov, ktorý vás obťažuje, je ťažký, resp. neustupuje, oznámte to vášmu lekárovi. Taktiež môže dôjsť k výskytu alergických reakcií (vrátane kožnej vyrážky). V zriedkavých prípadoch môže po užití lieku Tadalista Super Active vzniknúť dlhotrvajúca, prípadne aj bolestivá erekcia. Ak pri sebe zistíte erekciu, ktorá trvá viac ako 4 hodiny, musíte okamžite vyhľadať lekára. Ak sa u vás v priebehu alebo po pohlavnom styku objavili bolesti na hrudi, neužívajte v žiadnom prípade nitráty, ale vyhľadajte lekársku pomoc. Ak počas užívania lieku Tadalista Super Active všimnete akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii, oznámte to prosím, ošetrujúceho lekára.