Hlavný obrázok

Lovegra 100mg

Pre ženy

Akcia
Počet kusov v balení4
VýrobcaAjanta Pharma
Na sklade.
stará cena: 20,00 €
naša cena 16,00€
balenieDo košíka
Kúpte väčšie balenie a ušetrite:
Lovegra 100mg 5 balení: 76.00 €-5% Vložiť do košíka
Lovegra 100mg 10 balení: 144.00 €-10% Vložiť do košíka
Lovegra 100mg 20 balení: 256.00 €-20% Vložiť do košíka

Účinky a vlastnosti - Lovegra 100mg

Lovegra 100 mg filmom obalené tablety obsahuje Sildenafil 100mg

 

Aktuálna expiračná doba: 07/2023

 

ČO JE LOVEGRA A NA ČO SA POUŽÍVA: Prípravok LOVEGRA je liekom zo skupiny nazývanej inhibítory fosfodiesterázy typu 5. Po jej užití dochádza pri zodpovedajúcom sexuálnom vzrušení k uvoľneniu hladkých svalových vlákien kontrolujúcich prítok krvi do vagíny, čím sa zvýši prítok krvi do tohto orgánu. Prípravok LOVEGRA Vám pomôže navodiť orgazmus len vtedy, ak dôjde k sexuálnemu dráždeniu. V prípade, že netrpíte poruchami orgazmu, nemal by ste tento liek užívať. Prípravok LOVEGRA sa používa na liečbu žien s poruchami erekcie. Táto porucha je tiež známa pod pojmom impotencia. Ide o situáciu, keď žena nemôže počas sexuálneho vzrušenia dosiahnuť orgazmus.

 

Neužívajte LOVEGRA 100mg: - ak užívate lieky obsahujúce nitráty alebo lieky schopné uvoľňovať oxid dusnatý, ako je napr. isoamyl-nitrit. Tieto prípravky sa najčastejšie používajú pri liečbe angíny pectoris (bolesti na hrudníka). Prípravok LOVEGRA môže závažne zvýšiť účinok týchto liekov. Ak takéto lieky užívate, vždy to oznámte svojmu lekárovi. Ak si nie ste istý, vždy sa spýtajte lekára alebo lekárnika.

- ak ste alergický (precitlivený) na sildenafil alebo na akúkoľvek pomocnú látku lieku.

- ak máte závažnú srdcovú poruchu alebo závažnú poruchu pečene.

- ak ste mali nedávno cievnu mozgovú príhodu (mŕtvicu), srdcový infarkt, alebo ak máte nízky krvný tlak

- ak máte vzácnu vrodenú poruchu sietnice (ako je retinitis pigmentosa)

- ak ste prišiel o zrak v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (NAION).

Prípravok LOVEGRA nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov.

 

Doporučenie pre pacientov s ochorením ľadvín alebo obličiek: Ak máte poruchu pečene alebo obličiek, mali by ste túto skutočnosť prebrať s lekárom. Ten posúdi, či je potrebné dávku lieku LOVEGRA upraviť.

 

Vzájomné pôsobenie s ďalšími liekmi: Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste užívali v nedávnej dobe, a to aj o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu. Prípravok LOVEGRA môže ovplyvňovať účinok niektorých iných liekov, najmä tých, ktoré sú určené na liečbu bolesti na hrudníku. V prípade náhlych zdravotných problémov by ste mali ošetrujúcemu lekárovi oznámiť, že ste užila prípravok LOVEGRA. Neužívajte LOVEGRA spoločne s inými liekmi, pokiaľ Vám k tomu nedá Váš ošetrujúci lekár súhlas.

Prípravok LOVEGRA môže spôsobiť výrazné zvýšenie účinku liekov obsahujúcich nitráty a liekov schopných uvoľňovať oxid dusnatý ako je napr isoamyl-nitrit, ktoré sú často používané pri liečbe anginy pectoris (alebo bolesti na hrudníku). Ak užívate takéto lieky, nesmiete užívať LOVEGRA.

Ak užívate lieky, ktoré patria do skupiny inhibítorov proteáz, napr na liečbu AIDS, odporučí Vám obvykle Váš lekár prípravok LOVEGRA o najmenšie možné sile 25 mg.

Niektorí pacienti zaznamenali tieto príznaky pri užívaní LOVEGRA s alfa-blokátory. Príznaky posturálna hypotenzia sa najpravdepodobnejšie objaviť v priebehu 4 hodín po podaní sildenafilu. Mali by ste pravidelne užívať svoju dennú dávku alfa-blokátora, než začnete užívať LOVEGRA, aby sa znížila pravdepodobnosť nástupu týchto príznakov. 

 

Prípravok LOVEGRA Vám pomôže dosiahnuť orgazmus len ak dôjde k sexuálnemu dráždeniu. Doba, po ktorej začne prípravok účinkovať, je u každého človeka odlišná, ale obvykle sa pohybuje medzi pol hodinou až hodinou. Ak prípravok LOVEGRA užijete spolu s ťažkým jedlom, môže sa nástup účinku oddialiť. Pitie alkoholu môže dočasne zhoršiť schopnosť dosiahnuť orgazmus. Aby ste dosiahli čo najvyššieho účinku tohto lieku, odporúčame pred užitím lieku LOVEGRA nepožívať väčšie množstvo alkoholu. Ak po užití lieku LOVEGRA nedosiahnete orgazmus alebo je orgazmus nedostatočný pre celý pohlavný styk, poraďte sa o ďalšom postupe so svojím lekárom.

 

Ak ste užili viac lieku LOVEGRA, ako ste mali: Dávka vyššia ako 100 mg nezvyšujú účinnosť, navyše môže dôjsť k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov alebo k ich prehĺbenie. Neužívajte viac tabliet, ako Vám bolo lekárom odporúčané.

 

Neužívajte viac ako jednu tabletu lieku LOVEGRA denne.